Základní škola a mateřská škola Zdislavice
Základní
a Mateřská škola Zdislavice

Informace pro rodiče na školní rok 2020/2021

Podrobné informace pro ridče

Informace pro rodiče k nástupu do škol 1.9.2020(vybráno z manuálu MŠMT)

 • Do školy nastoupí všichni žáci
 • Škola bude pracovat v plném rozsahu
 • Od žákůnebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti
 • Do budovy školy se nepustí žáci s viditelnými projevy nemoci (jakékoliv). Rodiče těchto žáků budou vyzváni k neprodlenému vyzvednutí žáka
 • Pokud se projeví příznaky onemocnění v průběhu výuky, bude žák dán do izolace a rodiče budouvyzváni k neprodlenému odvozu žáka ze školy. Žák je povinen mít do odchodu ze školy roušku
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (žák odevzdá do školy potvrzení pediatra o alergii)
 • Při pohybu ve vnitřních prostorách školy nebudou žáci nosit roušku
 • V průběhu roku budou omezeny akce, při kterých by se najednou sešlo více tříd
 • Třídní schůzky budou probíhat formou konzultací ( s výjimkou TS 8.9.; bez plenární schůze)
 • Žáci budou opakovaně informováni o hygienických pravidlech
 • Zaměstnanci školy byli poučeni o všech hygienických pravidlech
 • Je zajištěn častější úklid všech prostor s použitím desinfekce
 • Ráno při vstupu do budovy školy bude žákům na ruce aplikována desinfekce
 • Desinfekce na ruce je v každé učebně a na WC, žáci jsou povinni desinfekci používat
 • Školní jídelna bude fungovat za zvýšených hygienických podmínek. Doporučujeme, aby si strávníci nosili vlastní příbory

Úplata MŠ

 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a MŠ není uzavřena, úplata se hradí
 • Pokud dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka uzavření delší než 5 dnů, a to i v případě, že MŠ poskytuje distanční vzdělávání.

Úplata ŠD

 • Pokud dojde k uzavření ŠD, stanoví ředitelka maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka uzavření delší než 5 dnů

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD.

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující situace:

 A) prezenční výuka

 V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

B) smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.

 Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

 C) distanční výuka

  Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

-   Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

- Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků/studentů.

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky

Vybráno z manuálu MŠMT

 

Celé znění manuálu: https://www.msmt.cz/file/53580/

 

V případě zněm, budou rodiče včas o těchto změnách informováni.

Principy a zásady

                                                                                                     Mgr. Irena králová
       

Datum vložení: 27. 8. 2020 12:53
Datum poslední aktualizace: 24. 9. 2020 10:38
Autor: Správce Webu

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 9. 2020

zatazenosdestem

Bude zataženo, občas déšť nebo přeháňky, v Čechách od 1000m srážky přechodně sněhové. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Družina 1